Formy Pomocy

Mgr Małgorzata Tyburska

Konsultacja psychologiczna

Mgr Małgorzata Tyburska

Jedno do trzech spotkań psychologicznych mających na celu wstępną diagnozę problemu osoby zgłaszającej się, a także określenie adekwatnych formy pomocy. Konsultacje pomagają w zidentyfikowaniu emocji pacjenta oraz wyklarowaniu jego potrzeb i motywacji dotyczącej dalszego leczenia.

W razie podjęcia decyzji o rozpoczęciu psychoterapii indywidualnej – na trzeciej konsultacji uzgadniane są zasady oraz ustalane cele pracy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia indywidualna

Mgr Małgorzata Tyburska

Metoda leczenia zaburzeń psychicznych, przyjmująca formę cyklicznych spotkań z psychoterapeutą, które mają na celu wyeliminowanie objawów i poprawę funkcjonowania osoby zgłaszającej się.  Psychoterapeuta towarzyszy w procesie poznawania siebie, w dokładnej analizie tego co w danym momencie jest źródłem niepokoju, problemów, cierpienia oraz tego jaki wpływ na bieżącą sytuację mają doświadczenia z przeszłości. Rolą terapeuty jest pomoc w rozumieniu i wydobywaniu uczuć oraz coraz lepszym poznawaniu siebie.

Spotkania mają stałą częstotliwość (1,2 razy w tygodniu), czas trwania (50 min.) oraz stały termin. Poprzedzone są one jedną do trzech sesji diagnostycznych, podczas których określane są oczekiwania i cele indywidualne terapii oraz ustalane warunki dalszej współpracy psychoterapeutycznej.

Interwencja kryzysowa

Mgr Małgorzata Tyburska

Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu życiowego (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, choroba, strata pracy); towarzyszenie i pomoc w przejściu trudnych momentów i adaptacji do nowych warunków.

Trwa zwykle od kilku do kilkunastu spotkań.